• alexandroupolis
 • orestiada2a
 • soufli
 • alexandroupolis
 • orestiada
 • Didymoteicho2a
 • orestiada
 • soufli1a
 • alexandroupolis
 • webbanner
 • Didymoteicho

Το Επιμελητήριο Έβρου σας προσκαλεί σε ενημερωτική τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη 17 Ιουνίου και ώρα 14.30 με θέμα «Πως ρυθμίζονται οι
οφειλές με το Νόμο 4738/2020».

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών κος Φώτης Κουρμούσης και τα στελέχη της Ειδικής Γραμματείας θα παρουσιάσουν και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις για τα ακόλουθα θέματα:

 Το θεσμικό πλαίσιο για τη ρύθμιση και την απαλλαγή οφειλών - παροχή 2 ης ευκαιρίας
 Τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις όπου προβλέπεται και αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σε έως 240 δόσεις
 Τη ρύθμιση οφειλών μέσω της διαδικασίας της εξυγίανσης επιχειρήσεων

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι ελεύθερη και θα γίνει στον εξής σύνδεσμο (zoom): http://bit.ly/Diaxirisi-xreous

Εκτύπωση Email

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
 
Έπειτα από τη δημοσίευση της 47284/359/17-11-2020 κοινής απόφασης των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αναφορικά με τη διαδικασία πληρωμής των ανεξόφλητων απαιτήσεων των επιχειρήσεων από την επιδότηση του εργοδοτικού κόστους για την περίοδο 2010-2015, και κατά την εφαρμογή της, έχουν προκύψει ζητήματα τα οποία δυσχεραίνουν την ουσιαστική υλοποίηση της ως άνω απόφασης.
 
Η εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ 47284/359 έχει ξεκινήσει, έπειτα και από τη δημοσίευση της με Αρ. Πρωτ. 72751/25-11-2020 Εγκυκλίου του ΟΑΕΔ, για τις επιχειρήσεις που έχουν είτε ληξιπρόθεσμες οφειλές είτε ρυθμισμένες έναντι της Φορολογικής Διοίκησης και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Βάσει ενημέρωσης που υπάρχει από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, είναι θέμα ημερών να εκκινήσουν και οι πρώτοι συμψηφισμοί.
 
Ωστόσο η παρέμβαση μας έγκειται στο ότι δεν έχουν εξειδικευθεί προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι όροι που προβλέπει η ΚΥΑ 47284/359, περί συμψηφισμού των απαιτήσεων για επιχειρήσεις που δεν έχουν Φορολογικές και Ασφαλιστικές υποχρεώσεις, αλλά διατηρούν την απαίτηση έναντι του ΟΑΕΔ για την επιδότηση του εργοδοτικού κόστους περιόδου 2010-2015.
 
Η ως άνω προαναφερθείσα Εγκύκλιο του ΟΑΕΔ 72751/25.11.2020, αρθ. 5, ορίζει ότι το ΚΠΑ2 εκκαθαρίζει τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων δικαιούχων αρχικά μέχρι του ύψους των υφιστάμενων υποχρεώσεων προς την Φορολογική Διοίκηση και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης εκδίδοντας εκκαθαριστική απόφαση, και στη συνέχεια με μελλοντικές προκύπτουσες υποχρεώσεις προς αυτά. Η εν λόγω διαδικασία εφαρμόζεται τόσο κατά την πρώτη εκκαθάριση των ανεξόφλητων απαιτήσεων των επιχειρήσεων - δικαιούχων όσο και στις μελλοντικές εφόσον αυτές υπάρχουν.
 
Από τα ανωτέρω απορρέει ότι ο ΟΑΕΔ θα εκκαθαρίζει μελλοντικές απαιτήσεις μόνο όταν οι επιχειρήσεις έχουν, είτε βεβαιωμένες είτε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι μια επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει δίχως φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (διαγωνισμοί του δημοσίου, τραπεζικές χρηματοδοτήσεις, προγράμματα ΕΣΠΑ, κ.α.) και αναλογιζόμενοι το χρόνο που χρειάζεται ο ΟΑΕΔ και τα συναρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν στις σχετικές εκκαθαρίσεις, καθιστά την ΚΥΑ 47284/359/17-11-2020 ανεφάρμοστη για επιχειρήσεις οι οποίες εκπληρώνουν απόλυτα τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους. Η πρακτική αυτή δεν συνάδει με το πνεύμα της υγιούς επιχειρηματικότητας αλλά επιβραβεύει για άλλη μια φορά τους απρόθυμους στη συμμόρφωση επιχειρηματίες και ενισχύει τον αθέμιτο ανταγωνισμό.
 
Θεωρούμε πέραν κάθε υγιούς επιχειρηματικής λογικής, τις προτροπές Υπηρεσιακών Λειτουργών, να δημιουργήσουν οι επιχειρήσεις ληξιπρόθεσμες οφειλές για να μπορέσουν να επωφεληθούν από τη συγκεκριμένη απόφαση.
 
Ως Σύλλογοι των τριών νομών της Θράκης, με τα μέλη μας, επαγγελματίες Λογιστές – Φοροτεχνικοί – Οικονομολόγοι να συνεπικουρούν εκπολλές εκ των οποίων έχουν εκκρεμείς απαιτήσεις από τον ΟΑΕΔ της περιόδου 2010-2015, προτείνουμε τη δημιουργία ενός Πιστωτικού Υπολοίπου, ως υπερείσπραξη, στο ΑΦΜ της κάθε δικαιούμενης επιχείρησης με το προς απαίτηση ποσό.
 
Με την συγκεκριμένη διευκρίνηση – πρόβλεψη θεωρούμε ότι επιλύεται οριστικά το χρόνιο ζήτημα συμψηφισμού των απαιτήσεων όλων των δικαιούμενων επιχειρήσεων.
 
Με εκτίμηση,
 
Σύλλογος Οικονομολόγων Ελεύθερων Επαγγελματιών Έβρου
 
Σύλλογος Λογιστών Ροδόπης
 
Ένωση Φοροτεχνικών-Λογιστών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ξάνθης

Εκτύπωση Email

epimelitiria amth

Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με το πρόβλημα των επιχειρήσεων που δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και επιθυμούν να προχωρήσουν σε συμψηφισμό των απαιτήσεων τους από το 12%, απέστειλε το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Η επιστολή:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Μετά την επιτυχή σας παρέμβαση στο χρόνιο πρόβλημα της εξόφλησης των απαιτήσεων των επιχειρήσεων από την επιδότηση του εργοδοτικού κόστους για τα έτη 2010-2015, αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε στο ζήτημα λόγω των προβλημάτων που έχουν ανακύψει κατά τη διαδικασία του συμψηφισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη και έχουν έρθει σε γνώση των Επιμελητηρίων της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Το ενδιαφέρον και η αποτελεσματικότητα που επιδείξατε στην επίλυση του προβλήματος με την έκδοση της ΚΥΑ 42784/359 δεν πρέπει να επισκιαστεί από γραφειοκρατικά εμπόδια που μετά βεβαιότητας μπορούν να ξεπεραστούν με τις δικές σας ενέργειες.

Ειδικότερα, με το άρθρο 3, της υπ’ αρ. ΚΥΑ 47284/359, ορίστηκε η διαδικασία εκκαθάρισης από τον ΟΑΕΔ, όπου από την παράγραφο 1 προβλέπεται η εκκαθάριση των απαιτήσεων των δικαιούχων, αρχικά μέχρι το ύψος των υφιστάμενων απαιτήσεων της Φορολογικής Διοίκησης και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) , και στη συνέχεια με μελλοντικές προκύπτουσες απαιτήσεις αυτών, ύστερα από αίτημα του ΟΑΕΔ και προσδιορισμό του ύψους της οφειλής από την Φορολογική Διοίκηση και τον e-ΕΦΚΑ. Στην ίδια παράγραφο του άρθρου, γίνεται η επισήμανση ότι προηγείται η διαδικασία συμψηφισμού των ανεξόφλητων απαιτήσεων προς τη Φορολογική Διοίκηση, εφόσον υπάρχουν, και έπεται η διαδικασία της παρακράτησης και απόδοσης των απαιτήσεων στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Στη συνέχεια στην παράγραφο 6, προβλέπεται ότι η εξόφληση των εκκαθαρισμένων απαιτήσεων – οφειλών των δικαιούχων, θα λαμβάνει χώρα με την έκδοση σχετικού χρηματικού εντάλματος, το οποίο θα είναι μέχρι το ύψος των απαιτήσεων της Φορολογικής Διοίκησης και των Φ.Κ.Α. κάθε φορά.

Στο άρθρο 4 της ανωτέρω ΚΥΑ, καθορίζεται η διαδικασία επιβεβαίωσης των οφειλών προς συμψηφισμό, όπου προβλέπεται ο ΟΑΕΔ σε μηνιαία βάση και συνολικά, για τις βέβαιες και ανεξόφλητες απαιτήσεις έναντι αυτού, αποστέλλει ηλεκτρονικό αρχείο στην Φορολογική Διοίκηση και τους Φ.Κ.Α. προκειμένου να ενημερωθεί για την ύπαρξη τυχόν οφειλών προς αυτούς. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του εν λόγω άρθρου ορίζουν την διαδικασία με την οποία ο ΟΑΕΔ ενημερώνεται για την περίπτωση ύπαρξης οφειλών προς την Φορολογική Διοίκηση και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, έτσι ώστε να προχωρήσει περαιτέρω στην ισόποση εξόφληση τους με την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της ΚΥΑ.

Όμως, διακρίνεται ότι στην ανωτέρω ΚΥΑ 47284/359/17.11.2020 δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη για την περίπτωση όπου μία επιχείρηση δικαιούχος, δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Φορολογική Διοίκηση και τους Φ.Κ.Α.

Ωστόσο, με την υπ’ αρ. εγκύκλιο 72751/25.11.2020 του ΟΑΕΔ, και ειδικότερα στην παράγραφο 5, ορίζεται ότι το ΚΠΑ2 εκκαθαρίζει τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων δικαιούχων αρχικά μέχρι του ύψους των υφιστάμενων απαιτήσεων της Φορολογικής Διοίκησης και των Φ.Κ.Α. και εκδίδει απόφαση εκκαθάρισης, και στη συνέχεια με μελλοντικές προκύπτουσες απαιτήσεις αυτών. Η  εν λόγω διαδικασία εφαρμόζεται τόσο κατά την πρώτη εκκαθάριση των ανεξόφλητων απαιτήσεων των επιχειρήσεων – δικαιούχων όσο και στις μελλοντικές εφόσον αυτές υπάρχουν.

Από την εγκύκλιο αυτή, νοείται ότι ο ΟΑΕΔ εκκαθαρίζει μελλοντικές απαιτήσεις της Φορολογικής Διοίκησης και των Φ.Κ.Α. από τις επιχειρήσεις – δικαιούχους, όταν αυτές οι απαιτήσεις καταστούν βέβαιες και ίσως ληξιπρόθεσμες, αν ληφθεί υπόψη ο χρόνος που απαιτείται μεταξύ της ημερομηνίας βεβαίωσης και εξόφλησης από το χρηματικό ένταλμα του ΟΑΕΔ.

Έτσι, γίνεται αντιληπτό ότι οι επιχειρήσεις – δικαιούχοι, που δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, είναι υποχρεωμένες να δημιουργήσουν οφειλές, προκειμένου να τις εξοφλήσουν με συμψηφισμό των απαιτήσεων τους από τον ΟΑΕΔ. Όμως η πρακτική αυτή δημιουργεί ήδη σοβαρά προβλήματα στις επιχειρήσεις αυτές, αφού με την δημιουργία φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, αδυνατούν να λαμβάνουν φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη συνέχεια των χρηματοδοτήσεων τους και την συνολική λειτουργία των δραστηριοτήτων τους.

Κύριε Υπουργέ,

Ενόψει της σοβαρότητας και του επείγοντος του ως άνω προβλήματος ζητούμε την τροποποίηση της διαδικασίας εκκαθάρισης που προβλέπεται από τα άρθρα 3 και 4 της υπ’ αρ. ΚΥΑ 47284/359/17.11.2020 και της ειδικής εγκυκλίου 72751/25.11.2020 του ΟΑΕΔ, με την παράλληλη πρόβλεψη για τις επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, έναν παρόμοιο τρόπο με αυτόν που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 1, της ΓΔΟΥ 504/29.05.2021 (ΦΕΚ 2236) που αφορά το μέτρο ενίσχυσης με την μορφή επιδότησης των παγίων δαπανών. Δηλαδή, την δημιουργία ενός πιστωτικού που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως την 31 Δεκεμβρίου 2022 για αποπληρωμή τρεχουσών φορολογικών οφειλών έτους 2021 και 2022, που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2022 ή και τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 και 2022 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2022.

Έτσι με την πρόβλεψη αυτή, η διαδικασία εκκαθάρισης και  συμψηφισμού των απαιτήσεων από τον ΟΑΕΔ, αναμένεται να επιταχυνθεί, ενισχύοντας άμεσα και αποτελεσματικά, πλειάδα επιχειρήσεων – δικαιούχων, υλοποιώντας με αυτό τον τρόπο την επιτυχή στόχευση της εν λόγω ΚΥΑ.

Κοινοποίηση:

Κο Άδωνι Γεωργιάδη

Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Κο Κωστή Χατζηδάκη

Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Κο Θεόδωρο Σκυλακάκη

Αν. Υπουργό Οικονομικών

Κο Απόστολο Βεσυρόπουλο

Υφυπουργό Οικονομικών

 

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α.Μ.Θ &

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΨΙΔΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΔΕΜΠΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ

Εκτύπωση Email

Αλεξανδρούπολη, 3 Ιουνίου 2021

Αρ. Πρωτ: 22

 

ΠΡΟΣ

Όλα τα μέλη του Συνδέσμου

Έδρες τους

 

ΘΕΜΑ : «Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση - Αρχαιρεσίες»

Κύριοι,

Σας κάνουμε γνωστό ότι την Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 18:30 θα διενεργηθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας στον 3ο όροφο του Επιμελητηρίου Έβρου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα κάτωθι:

 1. Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 1/1 έως και 31/12/2020.
 2. Έγκριση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης 1/1 έως 31/12/2021.
 3. Παρουσίαση Απολογισμού (πεπραγμένα) παρελθούσης χρήσης.
 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από ευθύνες της παρελθούσης χρήσης.
 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής (Αρχαιρεσίες).
 6. Διάφορα.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 εδάφιο 2 του καταστατικού του Συνδέσμου η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με βάση τον επίσημο κατάλογο των μελών που είναι ταμειακά ενήμερα με μυστική ψηφοφορία, αλλιώς η εκλογή θεωρείται άκυρη.

Όσοι επιθυμούν να βάλουν υποψηφιότητα πρέπει να είναι μέλη του Συνδέσμου τουλάχιστον 3 μήνες, να είναι ταμειακά ενήμεροι και να δηλώσουν υποψηφιότητα, με έγγραφό τους, στο Διοικητικό Συμβούλιο, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια μέρα στον ίδιο χώρο και ώρα 19:00.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΓΙΟΡΔΑΜΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                               ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ. ΠΑΥΛΟΣ

 

 

Εκτύπωση Email