• Didymoteicho2a
 • webbanner
 • orestiada
 • alexandroupolis
 • orestiada
 • soufli
 • Didymoteicho
 • alexandroupolis
 • orestiada2a
 • alexandroupolis
 • soufli1a
 • Αρχική
 • Νέα
 • Υπόμνημα πρός : Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Έβρου

Υπόμνημα πρός : Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Έβρου

Αξιότιμη κα. Αντιπεριφερειάρχη,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Βιοτεχνιών και Βιομηχανιών Έβρου επιθυμεί να θέσει υπόψη σας σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγικές επιχειρήσεις του Έβρου και να ζητήσει την ενεργό συμμετοχή σας στην επίλυση αυτών και την προώθηση των θεμάτων αυτών στα αρμόδια όργανα.

 

 

 • Άμεση τακτοποίηση των οικονομικών οφειλών της Περιφέρειας προς τις επιχειρήσεις από υλοποιούμενα και υλοποιηθέντα επενδυτικά σχέδια.

 

 • Ευελιξία και υποβοήθηση επιχειρήσεων να υλοποιήσουν και να ολοκληρώσουν έγκαιρα τα επενδυτικά και αναπτυξιακά τους σχέδια σε ένα ρευστό οικονομικό περιβάλλον όπου οι τράπεζες αλλάζουν μονομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης και οι συνθήκες της αγοράς είναι σημαντικά διαφοροποιημένες από αυτές κατά την φάση σχεδίασης του επιχειρηματικού σχεδίου.

 

 • Εξώφληση οφειλών κατά προτεραιότητα από προμήθειες και έργα των Νομικών Προσώπων του Δημοσίου προς τις τοπικές επιχειρήσεις.

 

 • Δημιουργία νοοτροπίας προτίμησης - προβολής προϊόντων και υπηρεσιών, που παράγονται στην περιοχή από τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, και τις Δημόσιες Υπηρεσίες, ώστε να διατηρηθούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε. Από κοινού σχεδίαση & οργάνωση εκδηλώσεων προς την ενίσχυση αυτής

 

 • Ενέργειες της Περιφέρειας για την υποβοήθηση στην διεκδίκηση αιτημάτων που ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις της περιοχής
  • (Διατήρηση της Επιδότησης του 12% και άμεση καταβολή οφειλών από παρελθόντα έτη
  • Προώθηση του αιτήματος για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων
  • Προώθηση του αιτήματος για την θέσπιση ποσόστωσης στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο ώστε να ενισχυθεί η περιφερειακή διάσταση αυτού
  • Αντιμετώπιση του ηυξημένου μεταφορικού κόστους από την πιθανολογούμενη λειτουργία των διοδίων
  • Λειτουργία του Λιμένα Αλεξανδρούπολης με ανταγωνιστικούς όρους προς όφελος των επιχειρήσεων της Περιοχής
  • Ολοκλήρωση υποδομών (πρόσβαση στο Λιμάνι, κάθετοι Άξονες, Συνδυασμένες Μεταφορές, Σιδηρόδρομος, Λειτουργία ΒΙΠΕ και ΒΙΟΠΑ.
  • Διαρθρωτικές ενισχύσεις για την απασχόληση και την δια βίου κατάρτιση προσαρμοσμένες στις ανάγκες της περιοχής

 

 • Ενεργοποίηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από προϊόντα όμορων χωρών που αντιμετωπίζουν οι παραγωγικές επιχειρήσεις της περιοχής.

 

 • Έγκαιρη ενημέρωση για το νέο καθεστώς αδειοδοτήσεων που διέπει τις επιχειρήσεις και σαφής καθορισμός των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών της περιφέρειας ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στην νόμιμη λειτουργία των επιχειρήσεων τα οποία δημιουργούν άσκοπα έξοδα και καθυστερήσεις.

 

 • Απλοποίηση διαδικασιών για την επίσκεψη τουριστών από Τουρκία στην περιοχή του Έβρου.

 

 • Επίλυση θεμάτων αδειοδότησεων σε υφιστάμενες επιχειρήσεις όπως αυτό των επιχειρήσεων στο Σουφλί που λειτουργούν σε περιοχή NATURA.

 

 • Επίλυση του θέματος που έχει ανακύψει από την κατάργηση των πτήσεων της Ολυμπιακής προς την Αλεξανδρούπολη.

 

 • Αντιμετώπιση της υστέρησης τηλεπικοινωνιακών υποδομών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκτός αστικών κέντρων του Νομού.

 

 • Παροχή Φυσικού αερίου στις επιχειρήσεις της περιοχής.

 

 • Καλύτερη αξιοποίηση Εθνικών και Κοινοτικών πόρων για την στοχευμένη εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της περιοχής προς τις όμορες χώρες. Αξιοποίηση προγραμμάτων όπως αυτό του Interreg. Χρηματοδότηση των επιλαχουσών επιχειρήσεων της Περιφέρειας που υπέβαλλαν προτάσεις στις δράσεις e-security και Ανταγωνιστικότητα.

 

 • Σχεδίαση από κοινού ενεργειών με το Σύνδεσμο για τη προσέλκυση νέων επενδυτών στην περιοχή, διάχυση προς τις επιχειρήσεις των ευκαιρειών που προσφέρουν οι προσκλήσεις που ανακοινώνονται και θεσμική συμμετοχή του Συνδέσμου στις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της Περιφέρειας.

 

 • Λειτουργία οργανωμένων υποδομών υποβοήθησης των επιχειρήσεων είτε σε θέματα ανάπτυξης και καινοτομίας, είτε σε ειδικά θέματα παραγωγής και προώθησης προϊόντων.

 

 • Τακτικές συναντήσεις με αιρετά και μόνιμα στέλεχη της Περιφέρειας για επίλυση θεμάτων και σχεδίαση νέων παρεμβάσεων προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες.

 

Με εκτίμηση για το Δ. Σ. του Συνδέσμου Βιοτεχνών και Βιομηχανιών Έβρου.

 

Ο Πρόεδρος                                                                            Ο Γενικός. Γραμματέας

 

 

Χρήστος Γιορδαμλής                                                                   Αθανάσιος Παρασάκης

Εκτύπωση Email