• Didymoteicho
 • alexandroupolis
 • orestiada2a
 • alexandroupolis
 • alexandroupolis
 • soufli
 • orestiada
 • soufli1a
 • Didymoteicho2a
 • webbanner
 • orestiada
 • Αρχική
 • Νέα
 • Επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών για τις Πλημμύρες

Επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών για τις Πλημμύρες

Θέμα : «Αίτημα επέκτασης - Παράτασης ισχύος της απόφασης 2/1809/Δ25/30-6-2009 για Δάνεια για Κεφάλαια Κίνησης και λοιπές πιστωτικές διευκολύνσεις σε Επιχειρήσεις του Νομού Έβρου που έχουν υπαχθεί στην 22845/Β958/1/6/2006 & 2/56146/0025/29/9/2006 αποφάσεις σας για την άρση των στρεβλώσεων που προκλήθηκαν στις οικονομικές δραστηριότητες από τις  πλημμύρες των τελευταίων ετών».

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

 

Με την Υπουργική απόφαση της 30/06/2009, η πολιτεία συνέχισε τα  ουσιαστικά μέτρα για την ενίσχυση-υποστήριξη  των επιχειρήσεων της Θράκης από μία πρωτοφανή κρίση που μαστίζει ολόκληρο τον κόσμο. Τα μέτρα αρχικά είχαν ληφθεί για να αντιμετωπισθεί η κρίση στην περιοχή λόγω των πλημμυρών του 2006 αλλά και της γενικότερης τότε κατάστασης της Θράκης.

 

Κατά την εφαρμογή της όμως διαπιστώνουμε δυσλειτουργίες που έχουν οδηγήσει στην ουσιαστική αναίρεση της και παρακαλούμε για την άμεση παρέμβαση σας

 

Μέχρι σήμερα οι τράπεζες δεν έχουν ξεκαθαρίσει το πλαίσιο και την διαδικασία υποδοχής αιτημάτων από τις επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων στις τράπεζες. Επιπρόσθετα οι τράπεζες δεν επιθυμούν την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μέσω της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου και των συγκεκριμένων υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές.

 

Επιπρόσθετα, ειδικά στον Έβρο, παράλληλα με την ρύθμιση της Θράκης οι επιχειρήσεις είχαν την δυνατότητα υποβολής αιτημάτων και στην 22845/Β958/1/6/2006 & 2/56146/0025/29/9/2006 ρύθμιση.

 

Η απόφαση αυτή, η οποία ήταν ουσιαστική και απεδυκνύε την αρωγή της πολιτείας στην επιχειρηματικότητα της περιοχής, επέτρεπε στις επιχειρήσεις  του Έβρου να μετετρέψουν υφιστάμενα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια σε μακροπρόθεσμα δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Ανάλογα ενισχυόταν και οι εμπορικές επιχειρήσεις του Νομού Έβρου που είχαν εμμέσως πληγεί από μία μεγάλη φυσική καταστροφή που έλαβε χώρα στην περιοχή και επηρέασε αρνητικά το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής.

 

Σήμερα ο Έβρος ξαναζεί παρόμοιες καταστάσεις. Οι ειδικές συνθήκες της περιοχής σε συνδυασμό με τα έντονα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ετών έχουν οδηγήσει σε μαρασμό το σύνολο των δραστηριοτήτων του Νομού. Σε συνδυασμό δε με την γενικότερη οικονομική κρίση που μαστίζει την Ελλάδα, η κατάσταση μετατρέπεται σε εφιαλτική. Αποτελεί δεδομένο ότι η απώλεια μεγάλου μέρους της σοδειάς του 2010 σε πλήθος προϊόντων είχε μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο στην ευρύτερη περιοχή και οδήγησε σε απώλεια εισοδήματος πλήθος δραστηριοτήτων ( Γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα, Μεταφορικά μέσα, μηχανήματα, συντηρήσεις, λιπαντικά, καύσιμα, συγκεντρώσεις, μεταποίηση, υπηρεσίες κλπ)

 

Για τους ανωτέρω πραγματικούς λόγους  ζητούμε :

 1. Την επέκταση της απόφασης με Αρ. Πρωτ: 2/38330/0025 για το Σύνολο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
 2. Την τροποποίηση των αρχικών αποφάσεων για τις υφιστάμενες ρυθμίσεις του Έβρου και της Θράκης με νέα ερμηνευτική εγκύκλιο η οποία να επιτρέπει:
 • Την κεφαλοποίησης των τόκων για την περίοδο 2011 έως 2013 και μέχρι του ποσού της αρχικής ένταξης με απλή αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας στην Δ25. Το σύνολο δε του υφιστάμενου εγκεκριμένου δανείου θα αποπληρωθεί σε 10 χρόνια με ημερομηνία έναρξης μετά την 1/1/2014.  Την αυτόματη ένταξη στην ρύθμιση αυτή και των επιχειρήσεων που υπήχθησαν στην ρύθμιση 22845/Β958/1/6/2006 & 2/56146/0025/29/9/2006 ώστε και αυτές να μπορούν να αιτηθούν την μετατροπή των υφιστάμενων με ημερομηνία 30/06/2008 μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανείων, μέρους ή του συνόλου αυτών, σε μακροπρόθεσμα με τις υφιστάμενες εμπράγματες εξασφαλίσεις και την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για το 80% του νέου δανείου προς τις επιχειρήσεις της περιοχής.
 • Για ποσά έως 100.000€ να μην ζητούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις.
 • Εφόσον τράπεζα αρνηθεί να χρηματοδοτήσει επιχείρηση που έχει υπαχθεί ή θα υπαχθεί στην σχετική ρύθμιση, αυτό να αποτελεί λόγο αποκλεισμού της τράπεζας από κάθε καθεστώς εγγυήσεων που η πολιτεία παρέχει προς τις τραπέζες.
 • Η πληρωμή του ειδικού ετήσιου ασφάλιστρου 0,4% να καταβάλλεται σε τρεις ετήσιες δόσεις
 • Την αναδρομική ισχύ των ανωτέρω για όλες τις εγκρίσεις που έχουν δοθεί στις επιχειρήσεις του Έβρου
 1. Την τροποποίηση των αρχικών αποφάσεων του ΤΕΜΠΜΕγια τις υφιστάμενες ρυθμίσεις του Έβρου και της Θράκης με νέα ερμηνευτική εγκύκλιο η οποία να επιτρέπει την κεφαλοποίησης των τόκων για την περίοδο 2011 έως 2013 και μέχρι του ποσού της αρχικής ένταξης με απλή αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας προς το ΤΕΜΠΜΕ. Το σύνολο δε του υφιστάμενου εγκεκριμένου δανείου θα αποπληρωθεί σε 3 χρόνια με ημερομηνία έναρξης πρώτης καταβολής μετά την 1/1/2014.

 

Με δεδομένη την έως τώρα ευαισθησία σας στα προβλήματα του Έβρου και τις ιδιαιτέρες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή θεωρούμε βέβαια την υπέρ των επιχειρήσεων του Έβρου παρέμβαση σας με την άμεση έκδοση των σχετικών αποφάσεων ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω αιμοραγία στην επιχειρηματικότητα της περιοχής.

 

Στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνηση

 

Με εκτίμηση

 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

Βιοτεχνών και Βιομηχανιών Έβρου

 

 

Χρήστος Γιορδαμλής

Εκτύπωση Email