• Didymoteicho
 • orestiada
 • soufli
 • Didymoteicho2a
 • alexandroupolis
 • alexandroupolis
 • soufli1a
 • orestiada2a
 • orestiada
 • webbanner
 • alexandroupolis

Συνέντευξη Προέδρου ΣΒΒΕ στο βιομηχανικό περιοδικό PLANT

39 CHRISTOS GIORDAMLIS

Α.  ΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - COVID

 • Επιρροή της πανδημίας στη λειτουργία  των επιχειρήσεων στην ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης και συνολικότερα στον ακριτικό Έβρο και στο πώς ανταποκρίνονται μέχρι στιγμής οι επιχειρήσεις στις ειδικές συνθήκες που όλοι γνωρίζουμε (αυξημένα μέτρα ασφαλείας, δυσκολίες εφοδιασμού κλπ) Βέβαια, πέραν της πανδημίας πρέπει να προσθέσουμε και τα γνωστά επεισόδια με τους εκ Τουρκίας προωθούμενους μετανάστες...

Το 2020 ήταν μία χρονιά απροσδόκητη. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων ανέμενε μία καλή χρονιά, την πρώτη ίσως μετά από μία υπερδεκαετή περίοδο όπου η Ελληνική οικονομία ήταν διαρκώς σε πίεση. Η Πανδημία έφερε όλες τις επιχειρήσεις απέναντι σε καταστάσεις μη αναμενόμενες όπου ο αυτοσχεδιασμός και ο φόβος για το αύριο ήταν παντού. Ακόμη και οι επιχειρήσεις που είδαν αύξηση των πωλήσεων είχαν να αντιμετωπίσουν απρόβλεπτες καταστάσεις ως προς το λειτουργικό τους κόστος, την εφοδιαστική αλυσίδα και την διαθεσιμότητα πρώτων και βοηθητικών υλών όπως και αβεβαιότητα ως προς το κόστος αναπλήρωσης αυτών. Οι επιχειρήσεις του Έβρου βιώσαν το πρόβλημα πολύ εντονότερα καθότι συνδυασμένες μεταφορές δεν υπάρχουν και το κόστος μεταφοράς από μόνο του είναι ένα σημαντικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα της περιοχής και η προμήθεια των Μέτρων Ατομικής Προστασίας ήταν ένα δυσεπίλυτο θέμα με σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις κύρια ως προς τον χρόνο απασχόλησης αλλά και το κόστος αυτών. Την ίδια περίοδο το μεταναστευτικό ήταν το κύριο πρόβλημα γεγονός που επηρέασε σημαντικά την μικρο-οικονομία της περιοχής. Οι Μεταποιητικές Επιχειρήσεις της περιοχής βίωσαν την κρίση της πανδημίας πολύ πιο έντονα διότι έχοντας 5 σημεία εισόδου εξόδου από την χώρα κλειστά υποχρεώθηκαν σε αναδίπλωση της οικονομικής δραστηριότητας τους.  

 • Ειδικά ενδιαφέροντα και προοπτικές των επιχειρήσεων της περιοχής σας για παραπέρα ανάπτυξη (εξωστρέφεια - εξαγωγές, επενδύσεις - αναπτυξιακός κλπ) , συνεργασίες - ανάγκες χρηματοδοτικής υποστήριξης).

Το 2020 έφερε μία σημαντική αναστάτωση στην λειτουργία της αγοράς με στροφή των καταναλωτών στα μεγάλα καταστήματα και σε ηλεκτρονικές αγορές. Ο τουρισμός ήταν σημαντικά μειωμένος όπως και η εστίαση και αυτό επηρέασε πολλές μεταποιητικές επιχειρήσεις της περιοχής που στοχεύουν στην τροφοδοσία αυτών. Η απόσταση από τα μεγάλα κέντρα κατανάλωσης και διανομής αγαθών δημιούργησε πρόσθετα θέματα. Παρότι η περιοχή μας παράγει πλήθος προϊόντων, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις για να συνεχίσουν την λειτουργία τους υποχρεώθηκαν να καλύψουν το κόστος μεταφοράς οι ίδιες αφού η πολιτεία δεν αντέδρασε και άφησε την υπερβολική συγκέντρωση της αγοράς χωρίς κανόνες και όρους περιβαλλοντολογικούς που θα υποχρέωναν τους μεγάλους στο Λιανεμπόριο να λειτουργήσουν προς όφελος των καταναλωτών και της περιφερειακής ανάπτυξης. Ελπίζουμε πως η έλευση των εμβολίων και η τάση των καταναλωτών προς προϊόντα που δίνουν προστιθέμενη αξία σε τοπικές οικονομίες αλλά και προς ποιοτικά προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον στο σύνολο της αλυσίδας παραγωγής και διακίνησης θα ισορροπήσει την κατάσταση. Ως προς το σκέλος των εξαγωγών η Ε.Ε. εξασφάλισε ανοιχτά σύνορα για τα προϊόντα των επιχειρήσεων. Οι μετακινήσεις όμως προς τρίτες χώρες ήταν ουσιαστικά ανέφικτες και πολλές χώρες βρήκαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν μέτρα προστατευτισμού που ελπίζουμε να μην συνεχιστούν.   

 • Ένα επίσης πολύ επίκαιρο θέμα, γιατί περιλαμβάνει σειρά δράσεων που χρηματοδοτούνται, είναι αυτό της ενεργειακής εξοικονόμησης (εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων με χρήση προγράμματος που ήδη τρέχει και θα τρέξει), net-metering και άλλες περιβαλλοντικές δράσεις, συμπεριλαμβανομένης ασφαλώς και της κυκλικής οικονομίας. Και ασφαλώς, δεδομένου ότι είστε οι πλέον ακριτικές επιχειρηματικές περιοχές, η μέχρι στιγμής εμπειρία από τη λειτουργία τους, υποδομές που θα θέλατε κλπ. 

Η προσπάθεια για προϊόντα πιο φιλικά προς το περιβάλλον είναι διαρκής και προτεραιότητα για κάθε μεταποιητική επιχείρηση. Το θέμα της ενέργειας, πέραν από παράγοντας κόστους απασχολεί κάθε επιχείρηση ως προς την καλή λειτουργία του εξοπλισμού της, το περιβάλλον, την ασφάλεια και τον σχεδιασμό της. Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση και το Green Deal της ΕΕ καθιστούν αναγκαία την διαρκή παρακολούθηση και ανάλυση των Λειτουργικών Δεδομένων μιας Επιχείρησης που άπτονται της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Έχουμε κάνει παρεμβάσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία ώστε να δοθεί προτεραιότητα στις μεταποιητικές Επιχειρήσεις για την παραγωγή ενέργειας με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων και την EBRD και την διασύνδεση με το Δίκτυο μέσω ενεργειακών συνεταιρισμών μεταποιητικών επιχειρήσεων. Η πολιτεία είναι σημαντικό να παρέμβει και να εξασφαλίσει ουσιαστικές λύσεις που δημιουργούν προστιθέμενη αξία και με διαρκή στόχευση στην μείωση του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος. Η κυκλική οικονομία, η λειτουργία πράσινων σημείων εντός των ΒΙΠΕ θα μπορούσε να συμβάλει θετικά και οι επενδύσεις προς την ανακύκλωση και την ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων και την αντίστοιχη δημιουργία μερισμάτων προς όλα τα μέρη είναι ο βέλτιστος τρόπος ανάπτυξης για την Περιφέρεια. Η Πολιτεία είναι σημαντικό να σχεδιάσει μία ουσιαστική και ανταγωνιστική ενεργειακή πολιτική για τα προϊόντα που παράγει.

Η Πολιτεία πρέπει να άρει τα αντικίνητρα που η ίδια έχει δημιουργήσει και να εξασφαλίσει συνθήκες πραγματικής ανάπτυξης στην περιοχή. Χωρίς πραγματικά αναπτυξιακά κίνητρα με περιφερειακή διάσταση, χωρίς αντίληψη του τρόπου λειτουργίας της αγοράς και χωρίς ουσιαστική βούληση η αγορά θα κινηθεί προς το κέντρο. Η Διακομματική για την Θράκη είναι ένα καλό βήμα, αλλά απαιτεί τόλμη και ουσιαστικές προτάσεις για την επιχειρηματική ανάπτυξη της περιοχής.

Β. ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ/ ΑΤΖΕΝΤΑ ΠΑΣΕΒΙΠΕ/ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ειδικότερα θέματα σε σχέση με την διαχειρίστρια εταιρεία ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ και την επανεξέταση των κανονισμών λειτουργίας με βάση τον 4605/2019, που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στο πλαίσιο της Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας: Που βρίσκεται η σχετική διαδικασία στην παρούσα φάση και τι αναμένετε οι εγκατεστημένοι μετά και την πρόσφατη διαδικτυακή συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης; (ΣΣ επικαιροποίηση στοιχείων και εξελίξεων). Ορισμένα σχετικά ερωτήματα σε αυτό το πλαίσιο είναι:

 • Με δεδομένο ότι οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις κατέχουν τη συντριπτική πλειοψηφία των οικοπέδων της ΒΙΠΕ, ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το μοντέλο που θα βοηθήσει τον Έβρο σε βελτίωση των έργων και υποδομών στις ΒΙΠΕ με εξειδικευμένους όρους;

Δυστυχώς στην Βιομηχανική Περιοχή Αλεξανδρούπολης, πολλά κτίρια είναι σε καθεστώς ομηρίας ενός άτολμου τραπεζικού συστήματος που προτιμά να συντηρεί φαντάσματα από το να διεκδικεί την εξυγίανση και την βιώσιμη λειτουργία των επιχειρήσεων. Ως εκτούτου οι ελάχιστες επιχειρήσεις που έχουν απομείνει σε λειτουργία είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν μία αμυντική πολιτική απέναντι στις εξελίξεις αυτές. Οι διαθέσιμες υποδομές λειτουργούν μόνο με το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων. Ευελπιστούμε ότι η υλοποίηση ενός μεγάλου ενεργειακού έργου που έχει δεσμεύσει όλη την φάση Β της ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης θα δώσει μία αναπτυξιακή ανάσα. Παρότι στην ΒΙΠΕ λειτουργούν καινοτόμες  επιχειρήσεις και προσβλέπουν στην αειφόρο αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη βασισμένη σε ενεργειακά projects, στην τεχνολογία και την κυκλική οικονομία, εκτιμώ πως ακόμη το θεσμικό πλαίσιο είναι μακράν των συγχρόνων απαιτήσεων για να ένα φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

 • Ποια νέα έργα υποδομής θεωρούνται στην παρούσα φάση τα πλέον απαραίτητα στην περιοχή σας;

Η σιδηροδρομική σύνδεση της ΒΙΠΕ παλιά ήταν υψηλά στην ατζέντα αλλά πλέον δεν υφίσταται σιδηρόδρομος στην περιοχή και επιχειρήσεις με μεγάλο μεταφορικό έργο έχουν από-επενδύσει πλέον από την περιοχή.  Θέματα ανακύκλωσης και δημιουργίας κυκλικής οικονομίας απαιτούν διαφορετικό πλαίσιο και συνέργειες με τις τοπικές αρχές οπότε μάλλον θα καθυστερήσουν παρότι είναι υψηλά στην ατζέντα της Ε.Ε. και κάθε σύγχρονης κοινωνίας. Ευελπιστούμε ότι η Περιφέρεια ΑΜΑΘ και τα αρμόδια Υπουργεία θα βοηθήσουν πραγματικά στην διατήρηση του παραγωγικού ιστού της περιοχής. Χωρίς ισχυρή βούληση και άμεσες ενέργειες οι επιπτώσεις της κρίσης από την Πανδημία θα είναι περισσότερο έντονες από τις όποιες εκτιμήσεις.

 • Τι περιμένετε από την Πολιτεία στην παρούσα φάση και τι από την ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ;

Από την Πολιτεία, πρώτα από όλα σοβαρότητα και να τηρεί τις υποσχέσεις της. Παρότι μιλούμε για μία θεσμοθετημένη περιοχή ακόμη και σήμερα απαιτείται άδεια από την Αρχαιολογική Υπηρεσία ακόμη και για μικρές επεκτάσεις. Η ΒΙΠΕ συνεχίζει να είναι ουσιαστικά αποκομμένη από την Πόλη ενάντια σε κάθε λογική. Η Τακτοποίηση του καθεστώτος χρεοκοπημένων επιχειρήσεων είναι καιρός να πραγματοποιηθεί και τα φαντάσματα του παρελθόντος να σταματήσουν να ταλαιπωρούν την υγιή επιχειρηματικότητα. Το κόστος γης είναι σημαντικό να είναι ανταγωνιστικό και φιλικό προς τις επιχειρήσεις, ειδικά για τις περιοχές μας που υφίστανται ισχυρό ανταγωνισμό από όμορες περιοχές με σημαντικά κίνητρα, χαμηλό κόστος ενέργειας και χαμηλή φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση.

Η συνδυασμένη λειτουργία των υποδομών με ανταγωνιστικό κόστος για τις επιχειρήσεις είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη ανάπτυξης. Οι αυτοκινητόδρομοι φέραν την περιοχή πιο κοντά αλλά η άκριτη λογική των διοδίων στρέβλωσε την πραγματική περιφερειακή ανάπτυξη όπου η μεταποίηση είναι σημαντικό να συμμετέχει με ένα ικανό ποσοστό του τοπικού ΑΕΠ. Το λιμάνι της πόλης απέχει να είναι επιχειρησιακό για τις επιχειρήσεις, η ανάπτυξη ανταγωνισμού στο αεροδρόμιο έφερε σημαντική μείωση του κόστους μεταφοράς και ο σιδηρόδρομος απλά δεν είναι προτεραιότητα της πολιτείας για την περιοχή.   

Η ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ καλείται, είτε να παίξει το ρόλο του εισπράκτορα-ελεγκτή, είτε να εξελιχθεί και να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές σε μία εποχή όπου οι συνέργειες, η εξωστρέφεια, η τεχνολογία και το μηδενικό περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα αποτελούν κυρίαρχη προτεραιότητα. Οι συνέργειες με τον Δήμο και την Περιφέρεια για θέματα κυκλικής οικονομίας και ενέργειας πρέπει να εξετασθούν από κοινού με τις επιχειρήσεις και να δρομολογηθούν βιώσιμες λύσεις. Η στείρα αντιπαράθεση για το ποιος κάνει τι και μοντέλα που προσβλέπουν σε κερδοφορία από την διαχείριση υποδομών δεν ταιριάζουν σε μία κοινωνία που θέλει να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί.    

 • Το καθεστώς αυτοδιαχείρισης των ΒΙΠΕ που είναι θεσµοθετηµένο µεν, αλλά που µόνο δύο ΒΙΠΕ στη χώρα, έχουν ακολουθήσει µέχρι σήµερα  πιστεύετε ότι μπορεί να αναπτυχθεί παραπέρα και να υιοθετηθεί και από άλλες ΒΙΠΕ;

Το καθεστώς της διαχείρισης των ΒΙΠΕ είναι σημαντικό κύρια λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης και της ανασφάλειας ως προς τις προτεραιότητες και τα κριτήρια λήψης απόφασης. Το βραχυπρόθεσμο συμφέρον, πολλές άστοχες ενέργειες, η συνεχής κρίση, η αποβιομηχάνιση στις περισσότερες ΒΙΠΕ και η έλλειψη κατανόησης,  ή υποστήριξης της παραγωγής οδήγησε σε τελματωμένες καταστάσεις χωρίς μέλλον. Ευελπιστούμε ότι μέσα από το νέο πλαίσιο και τις ευκαιρίες που δημιουργούν τα επιπλέον χρήματα που θα εισρεύσουν στην Ελλάδα θα αξιοποιηθούν ώστε να θωρακισθούν οι εναπομείνασες επιχειρήσεις και να προσελκυσθούν νέες παραγωγικές επενδύσεις σε ένα πιο φιλόξενο περιβάλλον. Οι προκλήσεις που έρχονται και η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από τον Covid-19 απαιτούν γενναίες αποφάσεις και τομές. Μόνο τότε θα διακοπεί η συρρίκνωση της περιοχής και θα αποφύγουμε μία κρίση χειρότερη από την προηγούμενη. Το ζητούμενο είναι η πλήρη αξιοποίηση των ΒΙΠΕ προς το κοινωνικό όφελος της περιοχής και την ελάχιστη κοστολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων χωρίς παραχωρήσεις στην αειφόρο ανάπτυξη και την φυσική ομορφιά, με σεβασμό στο περιβάλλον και με σύγχρονες συνδυασμένες υποδομές.  

Περισσότερα

Συνέντευξη Προέδρου ΣΒΒΕ στην ενημερωτική ιστοσελίδα ereportaz.gr

20210505 113721

Χωρίς πολιτικές πρωτοβουλίες και κοινωνική αλληλεγγύη το οικονομικό κόστος για πολλές επιχειρήσεις και επαγγελματίες θα προκαλέσει δομικές αλλαγές και ριζικές αναδιατάξεις τραντάζοντας συθέμελα την Πολιτεία, δηλώνει σε αποκλειστική συνέντευξή του στο «eReportaz», ο Πρόεδρός των βιομηχάνων του Έβρου, Χρήστος Γιορδαμλής. Δεδομένου ότι προΐσταται μίας εταιρίας που δραστηριοποιείται στον χώρο της έρευνας και της τεχνολογίας έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα λεγόμενό του για την εμπλοκή της Ελλάδας στο Διάστημα με τους μικροδορυφόρους, ένας τομέας που μπορεί να δώσει εξωστρέφεια στην ελληνική παραγωγή και να δημιουργήσει πολλές και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.

Κύριε Γιορδαμλή, ως άνθρωπος της αγοράς και ως πρόεδρος των βιομηχάνων του Έβρου πως αποτιμάτε την οικονομική κρίση που συνοδεύει την πανδημία. Με άλλα λόγια ποιο είναι το κόστος;

Η πανδημία έφερε την ανθρωπότητα απέναντι σε συνθήκες πρωτόγνωρες όπου η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα καλά κρατούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα ειδικότερα αντέδρασε σωστά στην αρχή αλλά η παρατεταμένη εφαρμογή των μέτρων δοκιμάζει τις κοινωνίες και κυρίως την οικονομική συνοχή κάθε περιοχής. Το κόστος των μέτρων για την Χώρα θα είναι δυσθεώρητο, αλλά χωρίς πολιτικές πρωτοβουλίες και κοινωνική αλληλεγγύη το οικονομικό κόστος για πολλές επιχειρήσεις και επαγγελματίες θα προκαλέσει δομικές αλλαγές και ριζικές αναδιατάξεις τραντάζοντας συθέμελα την Πολιτεία. Ήδη μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων αιμορραγούν οικονομικά, δοκιμάζονται καθημερινά και καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα θεσμικό πλαίσιο που διέπει συνθήκες κανονικής λειτουργίας σε περιβάλλον κατάστασης ανάγκης. Η κάθε επιχείρηση αντιμετωπίζει ειδικά θέματα και το πρόβλημα είναι πιο έντονο στις επιχειρήσεις που δεν έχουν αναστείλει την λειτουργία τους. Ποιες οι επιπτώσεις της πανδημίας στο κόστος της λειτουργίας μιας επιχείρησης, ή της απαγόρευσης απολύσεων σε μία επιχείρηση που έχει απωλέσει το 30% του κύκλου εργασιών της, ποιες οι υφιστάμενες διαδικασίες νέου δανεισμού της επιχείρησης αυτής από το τραπεζικό σύστημα και ποιες οι επιπτώσεις του δανεισμού μιας επιχείρησης στους εκπροσώπους αυτής, σχέση ακόμη ενοχική και διαρκής για το Ελληνικό Δίκαιο.

Επιπρόσθετα το 2021 είναι από μόνο του μία δύσκολη χρονιά, πιθανόν πιο δύσκολη από το 2020. Το ζητούμενο πλέον είναι οι τρόποι οικονομικού και κοινωνικού μετασχηματισμού ώστε η Χώρα μας να ξεπεράσει την οικονομική κρίση που έρχεται με τρόπο που σέβεται κάθε πολίτη και κάθε επιχείρηση.

Τον λογαριασμό τον έχουμε πληρώσει ή θα μας έρθει αργότερα και θα είναι βαρύς, θα συνοδεύεται ενδεχομένως με περιορισμούς, με μέτρα;  

Η επιτυχής αντιμετώπιση της Πανδημίας μέσω των μαζικών εμβολιασμών φέρνει στο προσκήνιο τα θέματα της Οικονομίας. Ήδη με πρωτοστάτη τις Ηνωμένες Πολιτείες λαμβάνονται πρωτοφανή μέτρα για την άρση των επιπτώσεων. Η άμεση λήψη μέτρων και η επιτάχυνση κρατικών επενδύσεων και διάθεσης Ευρωπαϊκών κονδυλίων μπορεί να περιορίσει την ύφεση να μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία ανάκαμψης. Τότε και τα αναγκαία υποχρεωτικά μέτρα θα είναι τα ελάχιστα δυνατά. Η κεντρική λήψη αποφάσεων χωρίς μέθοδο διάχυσης προς τις περιφέρειες, η περαιτέρω καθυστέρηση στην γενναία πολυετή ενίσχυση των επιχειρήσεων με ταυτόχρονη υλοποίηση πολλών μικρών και μεγάλων έργων σε βάθος χρόνου, θα προκαλέσει κοινωνική αναταραχή και διαρκή ύφεση.

Τα μέτρα που εξαγγέλλει η κυβέρνηση είναι στη σωστή κατεύθυνση; Θα έπρεπε να ληφθούν και άλλα και τι συγκεκριμένα κατά τη γνώμη σας;  

Πολλά από τα μέτρα ήταν σωστή και έχουν βοηθήσει στην μείωση των επιπτώσεων της κρίσης. Μέτρα όπως αυτό της επιδότησης των τόκων, της επιστρεπτέας προκαταβολής χωρίς την μεσολάβηση των τραπεζών, της αναστολής εργασιών και επιδότησης των εργαζόμενων λειτούργησαν αποτελεσματικά. Δυστυχώς όμως το Δημόσιο δεν έχει μπορέσει ακόμη να λειτουργήσει αποτελεσματικά με την τηλεργασία και αυτό φρενάρει το σύνολο της οικονομίας.

Το παρατεταμένο κλείσιμο των επιχειρήσεων δεν βοηθά και έχει μετατοπίσει μεγάλο μέρος της οικονομίας προς τις μεγάλες επιχειρήσεις αυξάνοντάς την περιφερειακή ανισότητα αλλά και τις κοινωνικές αντιδράσεις. Απαιτούνται άμεσα ενέργειες και περιφερειακή διαχείριση των ενισχύσεων με υψηλή διασπορά ώστε να περιοριστούν τα αποτελέσματα της κρίσης στο ελάχιστο.

Η ελληνική βιομηχανία στο περιβάλλον που θα δημιουργηθεί μετά το τέλος της πανδημίας θα μπορεί να είναι ανταγωνιστική;

Η Ελληνική Βιομηχανία που έχει απομείνει από την πολυετή αδυναμία της Ελληνική Πολιτείας να αντιληφθεί την αλλαγή σκηνικού στην παγκόσμια οικονομίας ήταν και είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον. Απαιτούνται γενναίες αποφάσεις όχι μόνο κεφαλαιουχικών και λειτουργικών ενισχύσεων αλλά και ένα νέο πιο ενεργητικό μοντέλο υποστήριξης και υποβοήθησης της Ελληνικής Βιομηχανίας να λειτουργεί σε ένα περιβάλλον όπου μεγάλο μέρος των προϊόντων  θα αποτελούν μέρος  διακρατικών συμφωνιών και κεντρικών αποφάσεων. Θα πρέπει να καθορισθεί άμεσα το σχετικό πλαίσιο ώστε οι σχετικές υπηρεσίες να μπορούν να ανταποκριθούν. Η αναστάτωση στην παραγωγική διαδικασία, η απρόβλεπτη ζήτηση των προϊόντων, η απαγόρευση εξαγωγών σε κρίσιμα προϊόντα και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα απαιτούν ισχυρό κεντρικό σχεδιασμό ώστε η βιομηχανία είναι ανταγωνιστική σε ένα νέο περιβάλλον. Επιπρόσθετα η ύπαρξη συνδυασμένων υποδομών με ανταγωνιστικό κόστος αποτελεί προϋπόθεση προσέλκυσης νέων επενδύσεων σε συνδυασμό με ισχυρές περιφερειακές ενισχύσεις.

Ο δικός σας τομέας είναι η έρευνα και η τεχνολογία. Αλήθεια υπάρχει έρευνα και τεχνολογία στην χώρα μας; Μπορούν ελληνικές εταιρίες να είναι ανταγωνιστικές στο εξωτερικό; Είναι θέμα του ιδιωτικού τομέα, είναι θέμα της πολιτείας να στηρίξει θεσμικά και οικονομικά τον τομέα σας;

Η Έρευνα, η καινοτομία, η Τεχνολογία συνάδει με τον χαρακτήρα του Έλληνα. Η οποία όμως για να βρει τον δρόμο της στην αγορά, απαιτεί την ομαδική εργασία, τον μακροχρόνιο σχεδιασμό, την ύπαρξη επαρκούς χρηματοδότησης και ανταγωνιστικών υποδομών καθώς την ταχεία αποδοχή της τεχνολογίας από μικρούς ή μεγάλους οργανισμούς μέσα από ένα ευέλικτο κανονιστικό πλαίσιο. Αυτά δεν είναι σήμερα το ισχυρό χαρακτηριστικό της Ελληνικής Πολιτείας αλλά και των Ελλήνων. Η έρευνα και οι νέες τεχνολογίες απαιτούν ιδιωτική πρωτοβουλία καθότι οι πιθανότητες επιτυχίας ήταν και θα είναι πολύ μικρές. Η αρωγή της Πολιτείας προς τις επιχειρήσεις, η στοχευμένη σύνδεση Πανεπιστημίων και επιχειρηματικότητας, σύγχρονα μοντέλα χρηματοδότησης, εκσυγχρονισμός και φιλική νομοθέτηση προς την επιχειρηματικότητα υψηλής τεχνολογίας, ισχυρό κανονιστικό πλαίσιο σε θέματα ανταγωνισμού, διαφάνειας, προστασίας περιβάλλοντος, και εφαρμογής διατάξεων, η ταχεία απονομή δικαιοσύνης στην επίλυση οικονομικών διαφορών και ένα ισχυρό κανονιστικό πλαίσιο ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών από φορείς του Δημοσίου και των Ενόπλων Δυνάμεων επαυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες οικονομικής επιτυχίας και διατήρησης τεχνολογικών εταιρειών στην χώρα.

Η εταιρία σας η Prisma Electronics έχει ένα πρωτοποριακό σύστημα για την ναυτιλία και όχι μόνο. Μπορείτε να μας μιλήσετε γι’ αυτό;

Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ μέσα από πολυετή συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και άλλες επιχειρήσεις έχει αναπτύξει το LAROS, ένα ολοκληρωμένο σύστημα τηλεμετρίας από αισθητήρες πάνω στα πλοία και ευφυούς ανάλυσης δεδομένων για την διαρκή παρακολούθηση και ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος ενός πλοίου, την έγκαιρη αντίληψη πιθανών δυσλειτουργιών και την επαύξηση της αποδοτικής λειτουργίας ενός Πλοίου. Η καινοτομία του προϊόντος και τα αποδεδειγμένα οφέλη σε μία Ναυτιλιακή εταιρεία έχουν καταστήσει το LAROS ως το κορυφαίο, ανεξάρτητο από κατασκευαστές, σύστημα συλλογής δεδομένων με εκατοντάδες εγκαταστάσεις που επιτρέπουν την διαρκή εξέλιξη του προϊόντος.

Σήμερα το LAROS επιφέρει σημαντική μείωση στο κόστος λειτουργίας ενός πλοίου, μειώνει τον χρόνο σύνταξης αναφορών, αυξάνει την συνεργασία πληρώματος με την Ναυτιλιακή και τους τρίτους όπως οι κλάσεις, οι ναυλωτές, οι τράπεζες, τα λιμάνια και συντελεί στην ευκολότερη ενσωμάτωση ουσιαστικών βελτιώσεων.

Εργαζόμαστε σήμερα στην δημιουργία έξυπνων μοντέλων βασισμένων σε υψηλής δειγματοληψίας δεδομένα από το πλοίο που θα αποτελούν ψηφιακούς βοηθούς για το πλήρωμα ώστε να επιτευχθεί η ελάχιστη δυνατή κατανάλωση καυσίμων ανά ώρα όπως για την συνεχή παρακολούθηση των δομικών συστατικών ενός πλοίου που επηρεάζουν την καλή λειτουργία αυτού. Επιπρόσθετα η τεχνολογία που αναπτύσουμε βοηθά στην διαρκή παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα με έμφαση σε ευαίσθητους χώρους για τον άνθρωπο ή την παραγωγή.

Η εξοικονόμηση ενέργειας, η μείωση του κόστους παραγωγής είναι ένα ζητούμενο για τον χώρο της βιομηχανίας. Η τεχνολογία τι λύσεις μας προσφέρει;  

Η μείωση των εκπομπών CO2 είναι μονόδρομος για την ανθρωπότητα. Στην Πρίσμα Ηλεκτρονικά είμαστε χαρούμενοι που οι τεχνολογίες που δημιουργούμε και αναπτύσσουμε συντελούν προς την κατεύθυνση αυτή. Η τεχνολογία που έχουμε αναπτύξει βοηθά στην πραγματική και δυναμική αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης κάθε νέου συστήματος που τίθεται σε εφαρμογή και την σύγκριση αυτών ως προς τα αναμενόμενα. Οι στόχοι που έχουν τεθεί από την διεθνή κοινότητα μέσω του ΟΗΕ, του IMO και της ΕΕ για το 2050 έχουν προκαλέσει μία διαρκή ζύμωση για νέα καύσιμα, για πλοία αυτόνομα ή τηλεχειριζόμενα, διαρκώς συνδεδεμένα σε ένα πιο διάφανο πλαίσιο λειτουργίας και με στόχο την συνεχή μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Βιώνουμε όλοι έναν ψηφιακό μετασχηματισμό μια βιομηχανίας της πλέον. Άλλωστε η χρηματοδότηση κάθε νέου μεγάλου έργου συνδέεται με το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα αυτού σε βάθος χρόνου.

Ένα τελευταίο ερώτημα αφορά το διάστημα. Η Ελλάδα μετέχει στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Ως χώρα τι θέλουμε να πετύχουμε με αυτό, ποια θα είναι τα οφέλη και για τον απλό κόσμο, αλλά και για τις επιχειρήσεις η εμπλοκή μας στους μικροδορυφόρους.  

Η Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια συμμετέχει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος ως όφειλε. Η αδυναμία της Πολιτείας να αντιληφθεί την δυναμική και τις συνέργειες που αναπτύσσονται μέσα από τον μεθοδικό πολυετή σχεδιασμό προς μεσομακροπρόθεσμους στόχους έχει προκαλέσει πλήθος θεμάτων, καθυστερήσεων  και παρενεργειών. Η απουσία μητρώων για το ποιος κάνει τι και το τεχνολογικό επίπεδο, σύμφωνα με τον ΕΟΔ, κάθε προτεινόμενης λύσης, υπηρεσίας ή προϊόντος, σε συνδυασμό με την ατολμία της Πολιτείας να δομήσει με διαφάνεια διαδικασίες εμπλοκής της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας σε έργα του Διαστήματος δημιουργεί σημαντικά εμπόδια.

Για την Ελληνική Βιομηχανία και τις ελληνικές εταιρείες που παράγουν τεχνολογία η απόφαση της Ελλάδος να κάνει το αυτονόητο βήμα προς το Διάστημα με τους μικροδορυφόρους ήταν ένα ιδιαίτερα θετικό και ουσιαστικό βήμα. Αν αυτό συνδυασθεί με ισχυρή βούληση της Πολιτείας για την ενσωμάτωση Ελληνικών τεχνολογιών και λύσεων TRL4 έως TRL9 με την προεπιλογή αυτών, τότε δημιουργούνται και οι προϋποθέσεις για ακόμη μεγαλύτερα βήματα στον τομέα του Διαστήματος με σημαντικές εξαγωγές και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Τα οφέλη συμμετοχής δημιουργούν συνθήκες έντασης γνώσης σε τομείς που άπτονται στην Γεωργία, την Αλιεία, την Θάλασσα, την Πολιτική Προστασία την Άμυνα, τις Επικοινωνίες κλπ, δίνουν πιο ισχυρά όπλα στην Ελληνική Οικονομική Διπλωματία και δημιουργούν προϋποθέσεις ανάπτυξης με ισχυρό πολλαπλασιαστή για την Ελληνική Οικονομία.

Πηγή: ereportaz.gr

Περισσότερα

Συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη

IMG 20210430 WA0001

Με τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Άδωνι Γεωργιάδη συναντήθηκε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιοτεχνιών – Βιομηχανιών & Εξαγωγικών Επιχειρήσεων Έβρου, κ. Χρήστος Γιορδαμλής. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα εξής θέματα: 

 • Ενημέρωση για την Κατάσταση των Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και τα ειδικά θέματα που αυτές αντιμετωπίζουν
 • Αίτημα για πρωτοβουλίες του Υπουργού για την επίσπευση Υπουργικών Αποφάσεων ως προς την εφαρμογή του Νόμου 4608/2020 άρθρο 43 για ενισχύσεις σχετιζόμενες με τις θέσεις εργασίας βάση DeMinimis - COVID-19. 
 • Επέκταση των αποφάσεων Ενίσχυσης στην Μεταποίηση με επιλεξιμότητα για επιχειρήσεις που εμφανίζουν μείωση κύκλου εργασιών έως 20% ή με εμφάνιση ζημιών το 2020. 
 • Χρηματοδότηση Μεταποιητικών Επιχειρήσεων - Εγγυητικές Επιστολές 
 • Θέματα Διακομματικής για την Ανάπτυξη της Θράκης και νέο Πλαίσιο Περιφερειακών Ενισχύσεων με πρόβλεψη ειδικού καθεστώτος στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.  

Ο κ. Γιορδαμλής σε δήλωσή του τόνισε: «Ο Υπουργός άκουσε με ενδιαφέρον τα ειδικά θέματα που αφορούν τις μεταποιητικές επιχειρήσεις στην περιοχή μας. Αποτέλεσε μία εποικοδομητική συνάντηση και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα δρομολογηθούν εξελίξεις και λύσεις στα ζητήματα αυτά».  

Περισσότερα