Πράσινη οικονομία και απασχόληση: προκλήσεις και προτάσεις για δίκαιη μετάβαση

Το αναλυτικό περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου θα το βρείτε εδώ

2021 07 19 SR GreenJobs

Εκτύπωση