Διοίκηση

Από την Γενική Συνέλευση της 10.06.2012 εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο που σήμερα είναι συγκροτημένο σε σώμα ως ακολούθως:

1. Πρόεδρος : Γιορδαμλής Χρήστος

2. Αντιπρόεδρος : Δεληπούλιος Δημήτριος

3. Γενικός Γραμματέας : Μιχαηλίδης Παύλος

4. Ταμίας : Σαββίδης Στέλιος

5. Μέλος : Αμπατζής Δημήτριος

6. Μέλος : Παπατζελάκης Νικόλαος

7. Μέλος : Καλούδης Χρήστος

Εκτύπωση