• orestiada
 • webbanner
 • Didymoteicho2a
 • soufli
 • alexandroupolis
 • orestiada
 • alexandroupolis
 • alexandroupolis
 • soufli1a
 • orestiada2a
 • Didymoteicho
 • Αρχική
 • Νέα
 • Διασφάλιση λειτουργίας Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών επιχειρήσεων των παραμεθόριων περιοχών και θέματα ανάπτυξης

Διασφάλιση λειτουργίας Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών επιχειρήσεων των παραμεθόριων περιοχών και θέματα ανάπτυξης

Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Κο Γεώργιο Σταθάκη

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

 

Σε συνέχεια των συναντήσεων μας, οι Εκπρόσωποι των Μεταποιητικών Επιχειρήσεων των Ακριτικών Περιοχών θέτουμε υπόψη σας τα ειδικά θέματα που αντιμετωπίζουμε ως Βιομηχανία και Βιοτεχνία μιας περιοχής με διολισθαίνουσες και ασθματικές τοπικές οικονομίες οφειλόμενων σε λαθέμενες πολιτικές δεκαετιών, ειδικών συνθηκών και ελλειπουσών υποδομών.

Προσδοκώντας ότι η Περιφερειακή ισόρροπη ανάπτυξη συνολικά της χώρας και η άρση των αντικινήτρων του επιχειρείν μακριά από τις οργανωμένες & συνδυασμένες υποδομές της Ελλάδος αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης, στην συνάντηση αυτή επιθυμούμε να θέσουμε τις βάσεις για την στοχευμένη περιφερειακή ανάπτυξη, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων προς τις αποφάσεις του Δημοσίου ως προς τα εγγυημένα δάνεια και τις ανακτήσεις, τον συμψηφισμό των οφειλών του Δημοσίου με οφειλές επιχειρήσεων και άλλα ειδικά θέματα όπως ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, με τρόπο που εσείς θα κρίνετε πρόσφορο έχοντας υπόψη σας τα παρακάτω βασικά θέματα:

1. Την ρεαλιστική και ουσιαστική συνολική  ρύθμιση των δανειακών υποχρεώσεων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων που έλαβαν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στα τότε υφιστάμενα και με τραπεζικά κριτήρια δάνεια και η οποία βοήθησε κύρια το τραπεζικό σύστημα.

Ζητούμενο

Η από κοινού σχεδίαση με όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς της διαδικασίας που θα επιτρέψει στις βιώσιμες επιχειρήσεις να ρυθμίσουν τις οφειλές τους διασφαλίζοντας το μακροπρόθεσμο συμφέρον του Δημοσίου και ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις στην Περιφέρεια. Η υιοθέτηση των κοινών προτάσεων εκ μέρους των Επιμελητηρίων και Συνδέσμων είναι αναγκαία περισσότερο από ποτέ για την διασφάλιση χιλιάδων θέσεων εργασίας.

2. Η άρση της υφέρπουσας απειλής για την επιστροφή ενισχύσεων (επιδότηση επιτοκίου και άλλες κρατικές ενισχύσεις ) που δόθηκαν τα τελευταία είκοσι χρόνια στις μεταποιητικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας διότι οι υπηρεσίες του κράτους πλημμέλησαν να υπερασπιστούν και να τεκμηριώσουν το σύννομο των κινήτρων που στήριξαν την επιχειρηματικότητα των Ακριτικών Περιοχών. Οι Ενισχύσεις αυτές ανέστειλαν την ερήμωση της περιοχής και η υπεράσπιση αυτών πρέπει να αποτελεί σήμερα καθήκον και υποχρέωση για κάθε εκπρόσωπο και λειτουργό  του κράτους.

Ζητούμενο

Η Πολιτική Υπεράσπιση σε Επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με κατάλληλα νομικά επιχειρήματα αποδεκτά από αυτούς, των κινήτρων που δόθηκαν και δίνονται στην περιοχή για την δραστηριοποίηση και την υποστήριξη των Αναγκών των Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και ειδικά την αναίρεση ή την άρση της απόφασης ΝΜ153/03 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Διεύθυνση Ανταγωνισμού) και την σύσταση θεσμικής επιτροπής αποτελούμενης από Υπηρεσιακούς παράγοντες των Υπουργείων Οικονομικών – Ανάπτυξης – Εξωτερικών , εκπρόσωπους Τραπεζών και εμπλεκόμενων  φορέων επιχειρήσεων που θα εισηγηθούν ομόφωνα τους τρόπους διευθέτησης των θεμάτων αυτών προς ώφελος των επιχειρήσεων.

3. Υπάρχουν ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα που καθυστερούν να καταβληθούν στις δικαιούχες επιχειρήσεις, από το 2ο εξάμηνο του 2009 (!!!) για την επιδότηση του εργοδοτικού κόστους, αλλά και οφειλές ετών από υλοποίηση Ερευνητικών έργων, Επιστροφές ΦΠΑ – Φόρων και Έργων ενταγμένων σε αναπτυξιακούς Νόμους.

Ζητούμενο

Η πλήρη εξώφληση των οφειλόμενων προς τις επιχειρήσεις και την τακτική καταβολή κάθε νέου οφειλόμενου ποσού ή το δικαίωμα συμψηφισμού αυτών με οφειλές στο Δημόσιο ή στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

Εκτιμώντας πως εσείς προσωπικά δεν θεωρείτε επιχειρηματικό λάθος την δραστηριοποίηση στις ακριτικές περιοχές αναμένουμε άμεσα τις ενέργειες σας ως προς τα ανωτέρω και την άμεση τακτοποίηση του μοναδικού κινήτρου αποκέντρωσης της μεταποιητικής επιχειρηματικότητας, αυτό της επιδότησης του κόστους εργασίας των μεταποιητικών επιχειρήσεων

4. Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος και επιχειρηματικά σχέδια αναδιάρθρωσης.

Ζητούμενο

Η άμεση διαβούλευση με τους παραγωγικούς φορείς και η κατάθεση του σχετικού Νομοσχεδίου προς ψήφιση με σαφή Περιφερειακή διάρθρωση του νέου Νόμου και κριτήρια ρεαλιστικά ως προς την σημερινή κατάσταση των Επιχειρήσεων και του Τραπεζικού Συστήματος. Όμοια η επιλεξιμότητα σχεδίων αναδιάρθρωσης ενεργητικού & εξωστρέφειας μεταποιητικών βιώσιμων Επιχειρήσεων για την μείωση του κόστους λειτουργίας και την ανάκαμψη αυτών..

5. Τα κίνητρα που δόθηκαν στις ακριτικές περιοχές δεν αποτελούν προνόμιο ή στρέβλωση ανταγωνισμού αλλά επιτρέπουν την διάχυση της επιχειρηματικότητας στις εσχατιές της χώρας και την αποκέντρωση.

Ζητούμενο

Η δημιουργία αυτόνομης Διεύθυνσης Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Υπουργείο σας όπου με σταθερή υπηρεσιακή δομή να συζητούνται τα ειδικά θέματα Ανάπτυξης της περιοχής με τα αρμόδια Υπουργεία έχοντας συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους.

Είμαστε στην διάθεση σας για από κοινού συνεργασία ώστε να θέσουμε τις βάσεις ανάπτυξης των Ακριτικών Περιοχών βασισμένη σε σαφή μεσομακροπρόθεσμη πολιτική βούληση.

Ο Πρόεδρος του Δικτύου Συνδέσμων

Βιοτεχνιών & Βιομηχανιών Ακριτικών Περιοχών

Xρήστος Γιορδαμλής

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο