Προς : Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Κον Αλέξη Τσίπρα

Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε,

Οι Βιομηχανικές & Βιοτεχνικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σας ευχαριστούν για την ευκαιρία που μας δίδετε να σας ενημερώσουμε για ειδικά θέματα που αφορούν την Μεταποίηση της Περιφέρειας ΑΜΑΘ εκτιμώντας ότι η στήριξη της Περιφέρειας και της Μικρομεσσαίας Μεταποίησης είναι στις δικές σας προτεραιότητες.

Σήμερα είναι Αναγκαίο περισσότερο από ποτέ να επανέλθει η ισσοροπία σε διπολικές καταστάσεις που αφορούν

Η Υποστήριξη ουσιαστικών πρωτοβουλιών και άμεσων ενεργειών σε θέματα όπως

Απαραίτητη Προϋπόθεση επιτυχίας πιστεύουμε ότι αποτελούν

Σας παραθέτουμε ΥΠΟΜΝΗΜΑ και είμαστε στην διάθεση σας να συζητήσουμε με εσάς και τα στέλεχη σας τις ανάγκες Επιχειρήσεων που ακόμη και σήμερα Καινοτομούν – Σχεδιάζουν – Παράγουν και Δημιουργούν Αξίες ενάντια στις Στατιστικές και μακριά από τα μεγάλα Αστικά Κέντρα

Με Εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Χρήστος Γιορδαμλής

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΡΟΣ : Προέδρο ΣΥΡΙΖΑ

Κον Αλέξη Τρίπρα

 

 

Αλεξανδρούπολη 21/12/2014

Αγαπητέ κ. Προέδρε,

 

Οι Βιομηχανικές - Βιοτεχνικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σας ευχαριστούν για την ευκαιρία που μας δίδετε να σας ενημερώσουμε για ειδικά θέματα που αφορούν την Μεταποίηση της Περιφέρειας ΑΜΑΘ εκτιμώντας ότι η στήριξη της Περιφέρειας και της Μικρομεσσαίας Μεταποίησης είναι στις προτεραιότητες σας.

 

Η απόσταση από τα κέντρα κατανάλωσης, η αθηνοκεντρική δομή του κράτους για την προμήθεια των πρώτων υλών, την πώληση  και την διεκπεραίωση θεμάτων, οι αλλαγές στην αγροτική οικονομία της περιοχής, ο έντονος ανταγωνισμός από τις όμορες χώρες και η μη ολοκληρωμένη παρέμβαση του κράτους στις υποδομές δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας και άρει πολλά από τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της περιοχής

. Κάθε επιχειρηματική δράση στην περιοχή της Περιφέρειας σήμερα πρέπει να αντιμετωπίσει τα Συγκριτικά Μειονεκτήματα της Περιοχής όπως

Όλα τα ανωτέρω ταλαιπωρούν ή και δημιουργούν συνθήκες μειωμένης ανταγωνιστικότητας των εταιρειών με έδρα την περιοχή μας και αυξάνουν το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων το οποίο σε συνδυασμό με την μειωμένη ζήτηση δημιουργούν δυσεπίλυτα προβλήματα στην επιχειρηματικότητα της περιοχή μας.

Σήμερα οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας ΑΜΑΘ είναι σε ένα κρίσιμο σημείο.

Στρατηγικά πλεονεκτήματα της περιοχής δεν είναι αξιοποιήσιμα ακόμη ήτοι:

Το νέο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης

Πλήρες οδικό και Ηλεκτροκίνητο σιδηροδρομικό δίκτυο στην Περιφέρεια

Το Φυσικό αέριο

Η Αξιοποίηση των πόρων της περιοχής για παραγωγή ενέργειας (γεωθερμία, αιολική ενέργεια, φωτοβολταϊκά κλπ)

Οι κάθετοι οδικοί και σιδηροδρομικοί άξονες στον Έβρο την Ξάνθη την Καβάλα, την Δράμα και την Ροδόπη

Η αξιοποίηση εκείνων των στοιχείων του πληθυσμού (γλώσσα, θρησκεία) που θα επιτρέψουν την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής και την πιο ουσιαστική διείσδυση στις όμορες χώρες

Αποτελεί λοιπόν επιτακτική ανάγκη η παροχή ειδικών ρυθμίσεων από την πολιτεία τα για την ουσιαστική ενίσχυση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας με ειδικά σχεδιασμένα κίνητρα αλλά και η σαφή πολιτική βούληση και στήριξη παλαιοτέρων ενισχύσεων όπως την επιδότηση επιτοκίου, την επιδότηση της απασχόλησης και όχι της ανεργίας με αποπληρωμή της επιδότησης του εργοδοτικού κόστους, και την παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στις βιώσιμες επιχειρήσεις καθώς και πλήθος άλλων θεμάτων.

Ειδικότερα:

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΑΘ

Η Περιφέρεια ΑΜΑΘ πραγματική αιχμή του Ελληνικού δόρατος για την επέκταση στις Παρευξείνιες Χώρες.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ασυνέπεια του Ελληνικού κράτους είναι η βασική αιτία φυγής των επιχειρήσεων. Είναι αδιανόητο το όποιο κίνητρο προσέλκυσης στην Περιφέρεια ή αποκατάστασης ζημιών να μετατρέπεται σε βαρίδιο που απειλεί να πνίξει κάθε επιχείρηση. Ενημερωτικά παραθετούμε ειδικά  θέματα σήμερα

 1. Νέος Αναπτυξιακός Νόμος
 1. – Αναπτυξιακή Στρατηγική
 1. Για τη στήριξη του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων

Η οριστική επίλυση των δανείων για την Περιφέρεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στο σύνολο των οφειλών των ενήμερων δανειακών υποχρεώσεων στις 31/12/2008 και επιδότηση επιτοκίου και στον μακροπρόθεσμο δανεισμό που προκύπτει από τις ρυθμίσεις αυτές. Η εφαρμογή δε της ρύθμισης να είναι υποχρεωτική για τις τράπεζες χωρίς την απαίτηση πρόσθετων καλυμμάτων..

Η άμεση ή έμμεση επιδότηση των επιτοκίων που αφορά τις Βιομηχανικές  -Βιοτεχνικές και άλλες παραγωγικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις της Θράκης για το σύνολο του δανεισμού κάθε παραγωγικής επιχείρησης να ισχύσει καθόλη την διάρκεια του Δ΄ ΚΠΣ αλλά και του νέου ΕΣΠΑ. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία λόγω της ασύμετρης αύξησης των spread από τις τράπεζες στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας ως προς τις επιχειρήσεις των μεγάλων αστικών κέντρων.

 1. Για τη στήριξη της εργασίας

 1. Φορολογικά και άλλα Κίνητρα

  • Άμεση ή Έμμεση Μείωση του κόστους Μεταφοράς Προϊόντων & Πρώτων Υλών ( Απαλλαγή ΦΠΑ -  Απολογιστική επιδότηση των λογαριασμών 64.00 – Απαλλαγή Φόρων & Τελωνείων στην αγορά Μεταφορικών Μέσων)
  • Αύξηση των αφορολόγητων ορίων για τις δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος των πολιτών που εργάζονται στις παραμεθόριες περιοχές.
  • Εικοσαετή φορολογική απαλλαγή για τις επιχειρήσεις υψηλής καινοτομίας και τεχνολογίας που θα εγκατασταθούν στην περιοχή μας σε συνδυασμό με την λειτουργία δομών Έρευνας - Τεχνολογίας και Εφηρμοσμένης Καινοτομίας.
 1. i.      Δημιουργία Ειδικού Τελωνειακού και Φορολογικού Καθεστώτος στον Έβρο για τις συναλλαγές με συνορεύουσες χώρες (Τουρκία) με αμφίδρομη ελαχιστοποίηση τελωνειακών και φορολογικών διαδικασιών
 2. ii.      Δημιουργία ειδικού μειωμένου συντελεστή φορολόγησης για τις παραγωγικές επιχειρήσεις της περιοχής.
  • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των λιμανιών με έμφαση στις υποδομές και την μείωση του κόστους ελλιμενισμού – φορτοεκφόρτωσης και λοιπών υπηρεσιών
  • Δυνατότητα συμψηφισμού βεβαιωμένων οφειλών του Δημοσίου με οφειλές των επιχειρήσεων.

Κύριε Πρόεδρε,

Οι Σύνδεσμοι και τα Επιμελητήρια της περιοχής είναι πρόθυμοι να έχουν μια στενή συνεργασία με την Πολιτεία για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος στήριξης και ανάπτυξης  της περιοχής μας, με σκοπό :

Πιστεύοντας στην άρρηκτη συμπαράστασή σας.

Με τιμή

ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Έβρου,        Χρήστος Γιορδαμλής

Ροδόπης,    Ιάκωβος Φραντζής

Ξάνθης,      Αθανάσιος Πασατζής

Καβάλας & Δράμας, Κώστας Παπακωνσταντίνου

Για την επίδοση του Υπομνήματος

 

Ο Πρόεδρος του Δικτύου Συνδέσμων Βιοτεχνιών &

Βιομηχανιών Ακριτικών Περιοχών

Χρήστος Γιορδαμλής

Παρακαλούμε πολύ όπως υποστηρίξετε τα ανωτέρω εύλογα θέματα και που δημιουργούν προοπτικές ανακάμψης της  μεταποίησης στις ακριτικές περιοχές και όπως μας ενημερώσετε ως προς ενέργειες σας και τα επόμενα βήματα

Για το Δικτύο Συνδέσμων

Βιοτεχνιών & Βιομηχανιών Ακριτικών Περιοχών

Χρήστος Γιορδαμλής

 

Εκτύπωση