• soufli
 • alexandroupolis
 • webbanner
 • alexandroupolis
 • orestiada2a
 • orestiada
 • orestiada
 • alexandroupolis
 • Didymoteicho
 • Didymoteicho2a
 • soufli1a
 • Αρχική
 • Νέα
 • Προς : Περιφέρεια ΑΜΑΘ Υπόψη Περιφερειάρχη

Προς : Περιφέρεια ΑΜΑΘ Υπόψη Περιφερειάρχη

Αξιότιμοι Κύριοι,

Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα σας για υποβολή προτάσεων για την αποφυγή της αναχαίτισης επιχειρήσεων προς τις όμορες χώρες θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω:

 • Ο ανταγωνισμός με επιχειρήσεις των όμορων κρατών (οι περισσότερες των οποίων είναι Ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν εγκατασταθεί στις γειτονικές χώρες) αναζητώντας φιλικότερο περιβάλλον από αυτό της χώρας μας και οι οποίες βιώνουν πολύ πιο ευνοϊκές συνθήκες (φορολογικές, εργασιακές, δασμολογικές κλπ) εξάγοντας στις περιοχές μας, «υποδεέστερα προϊόντα», χωρίς κανένα έλεγχο προδιαγραφών και χωρίς δασμούς  (λόγω ειδικών διακρατικών συμφωνιών με την Ε.Ε.), εν αντιθέσει με τις εξαγωγές των προϊόντων μας προς τις ίδιες χώρες που επιβαρύνονται με υπέρμετρους δασμούς, που καθιστούν τα προϊόντα μας στις χώρες αυτές πανάκριβα.
 • Τη μεγάλη απόσταση από τα οικονομικά και καταναλωτικά κέντρα της χώρας μας που αναγκάζουν τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας να συνεργάζονται με εταιρείες διανομής που επιβαρύνουν υπέρμετρα το κόστος των προϊόντων τους σε συνδυασμό με την απουσία ολοκληρωμένων υποδομών.
 • Τα αυξημένα μεταφορικά και λειτουργικά κόστη λόγω απόστασης από τα καταναλωτικά κέντρα  και από τα λιμάνια της χώρας που επιβαρύνουν και αυτά το κόστος των προϊόντων και δημιουργούν συνθήκες άνισης μεταχείρισης
 • Το κεντρικοποιημένο σύστημα διοίκησης της χώρας μας, αναγκάζει τους επιχειρηματίες για την επίλυση κάθε θέματος να μεταβαίνουν στην Αθήνα,  προσαυξάνοντας σημαντικά το κόστος του επιχειρείν στη Περιφέρεια
 • Σημαντική κλιμάκωση των κινήτρων στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο και επιλεξιμότητα σχεδίων αναδιαρθρωσης και εξυγείανσης επιχειρήσεων.
 • Κλιμάκωση της Φορολογίας και σύμπτωση της με αυτή που ισχύει στις όμορες περιοχές
 • Δημιουργία ΕΟΖ στην περιοχή μας με επιχειρηματικά κριτήρια και όχι πολιτικά. Συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής πριν την υποβολή προτάσεων.
 • Εισαγωγές προίόντων μόνο εφόσον είναι ελεγμένα ή και πιστοποιημένα από αναγνωρισμένους ευρωπαϊκούς φορείς ποιότητας και συμορφώνονται με την Ελληνική/Ευρωπαϊκή  Νομοθεσία.
 • Μεθοδικούς Ελέγχους στα σύνορα και πάταξη του παρεμπορίου που αποτελεί μάστιγα της περιοχής κύρια δια μέσου της Βουλγαρίας ειδικά σε θέματα μεταφορικών μέσων και παραστατικών διακίνησης
 • Οι επιχειρήσεις της περιοχής μας ασφυκτιούν από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και ζητούν, ως οφείλετε, τον διαρκή έλεγχο των εισερχομένων, από τις όμορες χώρες, προϊόντων τουλάχιστον ως προς τα παρακάτω:
  • 1. ως προς τα μέσα μεταφοράς,
  • 2. τα νόμιμα παραστατικά διακίνησης,
  • 3. την αναγραφή των προβλεπομένων ενδείξεων (σύνθεση, ημερομηνία λήξης κτλ) επί των συσκευασιών στην ελληνική γλώσσα,
  • 4. τις συνθήκες μεταφοράς και θέματα σχετικών αδειοδοτήσεων,
  • 5. την απόδοση ΦΠΑ, τελών και σχετικών φόρων.
  • Σημειωτέον πολλές από τις πωλήσεις των αγαθών και υπηρεσιών προορίζονται προς τελικούς καταναλωτές και όχι προς επιχειρήσεις.
 • Επιδότηση Επιτοκίου, ή άμεση εφαρμογή κυβερνητικών εξαγγελίων για άμεση μετατροπή όλων των υποχρεώσεων σε ενιαίο δάνειο και πολυετή αποπληρωμή με ιδιαίτερα χαμηλό επιτόκιο
 • Προάσπιση της τοπικής κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας συνολικά στην Θράκη στα έργα με υψηλή περιβαντολλογική επίπτωση που σχεδιάζονται στην περιοχή αλλά και της έμμεσης ανταποδοτικότητας.
 • Κλιμάκωση της Φορολογίας και σύμπτωση της με αυτή που ισχύει στις όμορες περιοχές
 • Απαίτηση από Ευρωπαϊκή Ένωση για αμοιβαιότητα στους όρους εισαγωγών - εξαγωγών με euro-one τουλάχιστον για τις Ελληνικές επιχειρήσεις που εδρεύουν στις όμορες περιοχές.
 • Τον ανταγωνισμό από προϊόντα ομόρων χωρών που δεν τηρούν τις ίδιες ποιοτικές προδιαγραφές και κανόνες ασφάλειας
 • Το κόστος των καυσίμων ως προς τα μεγάλα αστικά κέντρα και η μη δυνατότητα παροχής  φυσικού αερίου στις επιχειρήσεις
 • Το διαρκώς αυξανόμενο κόστος μεταφοράς των προϊόντων οδικώς
 • Το ιδιαίτερα χαμηλό εργατικό κόστος ομόρων περιοχών
 • Το ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς των ομόρων περιοχών
 • Το καθεστώς έμεσης επιδότηση εξαγωγών που ισχύει στις γειτονικές χώρες
 • Η ιδιαίτερα εχθρική στάση των τραπεζών απέναντι στις επιχειρήσεις της περιοχής
 • Η αναμενόμενη συρίκνωση των αεροπορικών δρομολογίων προς την περιοχή
 • Η συνεχώς συρικνούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή
 • Μέριμνα για την προβολή της πρωτογενούς παραγωγής και της ονομασίας της περιοχής σαν αντιστάθμισμα από πιθανά μελλοντικά περιβαλλοντολογικά προβλήματα
 • Ουσιαστική ενίσχυση των υποδομών Σιδηροδρομικού Δικτύου
  • Καθημερινή Cargo σύνδεση με Αθήνα και εγγυημένη παράδοση αγαθών την επομένη εργάσιμη με ανταγωνιστικό συνολικό κόστος
  • Δημιουργία Σταθερού άξονα Ευρώπης – Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης – Κωνσταντινούπολης
  • Δημιουργία Σιδηροδρομικού Άξονα Αλεξανδρούπολη – Πύργος – Βουκουρέστι – Βαλτική σε άμεση συνάρτηση με τον αγωγό πετρελαίου και τους αντίστοιχους οδικούς άξονες.
  • Άμεση υλοποίηση οδικών κόμβων στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ για πρόσβαση στις ΒΙΠΕ της Θράκης
  • Σιδηροδρομικό Δίκτυο στις ΒΙΠΕ της Θράκης
  • Ελαχιστοποίηση του κόστους των διοδίων για την αποφυγή υπερμέτρης επιβάρυνσης στο μεταφορικό έργο της περιοχής αλλά και του εσωτερικού τουρισμού.

Κύριε Περιφερειάρχα επιπρόσθετα καθότι η ασυνέπεια του Ελληνικού κράτους είναι η βασική αιτία φυγής των επιχειρήσεων και είναι αδιανόητο το όποιο κίνητρο προσέλκυσης στην Περιφέρεια ή αποκατάστασης ζημιών να μετατρέπεται σε βαρίδιο που απειλεί να πνίξει κάθε επιχείρηση

Ζητούμε όπως

 1. Να ενεργήσετε για την άμεση καταβολή ή συμψηφισμού του ειδικού βοηθήματος που δίνεται από τον ΟΑΕΔ ως ποσοστό του εργοδοτικού κόστους των μεταποιητικών επιχειρήσεων.
 2. Να ενεργήσετε για τον χειρισμό των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων που έχουν δοθεί στις παραμεθόριες περιοχές με τρόπο που να εξασφαλίζει την βιωσιμότητα και την συνέχεια της μεταποίησης στις ακριτικές περιοχές  ώστε να μπορούν και αυτές με ίσους όρους με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις να διαπραγματευτούν με τις τράπεζες τη ρύθμιση των οφειλών τους.
 3. Να ενεργήσετε ώστε να διακοπεί κάθε ενέργεια ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων από τις ακριτικές επιχειρήσεις ( Νόμος 3220/2004. Επιδοτήσεις επιτοκίων κλπ)
 4. Να Ενεργήσετε για την περιφερειακή διάσταση του νέου ΕΣΠΑ και κυρίως του νέου Αναπτυξιακού Νόμου με την δημιουργία αρμόδιας διεύθυνσης περιφερειακής ανάπτυξης στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Παρακαλούμε πολύ όπως υποστηρίξετε τα ανωτέρω εύλογα θέματα και που δημιουργούν προοπτικές ανακάμψης της  μεταποίησης στις ακριτικές περιοχές και όπως μας ενημερώσετε ως προς ενέργειες σας και τα επόμενα βήματα

 

Για τους Προέδρους των Συνδέσμων Βιοτεχνιών και Βιομηχανιών

Έβρου,        Χρήστος Γιορδαμλής

Ροδόπης,    Ιάκωβος Φραντζής

Ξάνθης,      Αθανάσιος Πασατζής

Καβάλας & Δράμας, Κώστας Παπακωνσταντίνου

Για το Δικτύο Συνδέσμων

Βιοτεχνιών & Βιομηχανιών Ακριτικών Περιοχών

Αθανάσιος Πασατζής

Εκτύπωση Email