Υπόμνημα του ΣΒΒΕ προς τον Στρατηγό ΧΙΙ Μεραρχίας

κ. Στρατηγέ,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Βιοτεχνιών και Βιομηχανιών Έβρου επιθυμεί να θέσει υπόψη σας σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγικές επιχειρήσεις του Έβρου και να ζητήσει την ενεργό συμμετοχή σας στην επίλυση αυτών:

 

 

 

 

 

Με εκτίμηση για το Δ. Σ. του Συνδέσμου Βιοτεχνών και Βιομηχανιών Έβρου

 

Ο Πρόεδρος                                                                            Ο Γενικός. Γραμματέας

Χρήστος Γιορδαμλής                                                                   Αθανάσιος Παρασάκης

Εκτύπωση