Επιδότηση του κόστους εργασίας των Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων των Παραμεθορίων Περιοχών.

ΘΕΜΑ: Επιδότηση του κόστους εργασίας των Βιομηχανικών και   Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων των Παραμεθορίων Περιοχών.

 

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ

1. Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κο Γιώργο Παπακωνσταντίνου

2. Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Κα Λούκα Κατσέλη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Γραφείο Πρωθυπουργού

Βουλευτές Θράκης

 

Κύριοι Υπουργοί,

 

Με το υπόμνημά μας αυτό, θα θέλαμε για άλλη μια φορά να σας υπενθυμίσουμε το σοβαρότατο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ως Βιομηχανία και Βιοτεχνία της περιοχής μας, σχετικά με την συνεχιζόμενη υπερβολική καθυστέρηση της καταβολής, στις μεταποιητικές επιχειρήσεις - δικαιούχους της επιδότησης κατά 12% του κόστους εργασίας τους.

Το μέτρο που θεσπίστηκε με τον Νόμο 1767/88 (ΦΕΚ Α63 Άρθρο 21) και όπως τροποποιήθηκε με τον 1836/89 (Άρθρο 32), αποτελεί το ΜΟΝΑΔΙΚΟ λειτουργικό κίνητρο για την ενίσχυση της παραγωγικής επιχειρηματικής παρουσίας στην περιοχή μας και αντιστάθμισμα στα πλήθος αντικίνητρα του επιχειρείν στην Θράκη.

Σας επισημαίνουμε πως η περιφέρειά μας εξακολουθεί (με βάση το ΑΕΠ της), να παραμένει δυστυχώς στην τελευταία θέση μεταξύ των Ελληνικών, ο δε Μεταποιητικός Παραγωγικός της Ιστός βαίνει επικίνδυνα μειoύμενος.

Ως εκ τούτου Θεσπισμένα από την Πολιτεία Μέτρα, που συμβάλουν στην βιωσιμότητα των παραγωγικών επιχειρήσεων της περιοχής είναι άκρως απαραίτητο να εφαρμόζονται. Ιδιαίτερα δε όταν άλλα κίνητρα που εφαρμόζονται στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας είναι άμεσα αποδοτέα δημιούργοντας έτσι περαιτέρω συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού!

Υπάρχουν υπόλοιπα που καθυστερούν να καταβληθούν στους δικαιούχους από το 2ο εξάμηνο του 2008 (!!!).

Παλαιότερα η αποπληρωμή αυτών των ποσών γινόταν το Αμέσως επόμενο τρίμηνο, απ’ αυτό που δαπάνησαν οι Μεταποιητικές επιχειρήσεις για την κάλυψη της εργατικής δαπάνης της παραγωγής τους.

Στην δεδομένη συγκυρία, η ένταξη αυτής της ενίσχυσης έγκαιρα στην ρευστότητα των επιχειρήσεων, αποτελεί αυτή τη στιγμή ίσως για πολλές απ’ αυτές, προϋπόθεση επιβίωσης των.

Αν όντως συνειδητά εννοούμε την βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας μας και της περιοχής μας μέσα από την ενίσχυση της παραγωγικής της βάσης, τότε στην περίπτωση αυτή ελέγχεται η συνέπεια της πολιτικής βούλησης και της εφαρμοζόμενης πολιτικής.

Είναι πολύ νωπές οι Δημόσιες δεσμεύσεις, οι σχετικές με το θέμα και ενώπιον του Πρωθυπουργού, κατά τις πρόσφατες επισκέψεις του στην περιοχή μας.

Ευελπιστούμε πως κατανοείτε την σοβαρότητα του προβλήματος και τις συνέπειές του ˙ και πως άμεσα θα φροντίσετε για την άμεση επίλυσή του, για αποπληρωμή των οφειλομένων από την Πολιτεία προς τις Δικαιούχες παραγωγικές επιχειρήσεις της περιοχής μας.

 

Με τιμή

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ – ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΘΡΑΚΗΣ

Σύνδεσμος Βιοτεχνιών & Βιομηχανιών Έβρου

Γιορδαμλής Χρήστος

Σύνδεσμος Βιοτεχνιών & Βιομηχανιών Ροδόπης

Νικολαϊδης Γεώργιος

Σύνδεσμος Βιοτεχνιών & Βιομηχανιών Ξάνθης

Σκαρλάτος Βασίλειος

Εκτύπωση